Logo home   kantoorhulp   data entry   ICTcursus   InDat   werken bij InDat   mijn.indat.nl  

InDat - de ontstaansgeschiedenis van de vrije werker (2)

Na enige tijd bleek dat de oproepkrachten in de praktijk geen aanspraak konden maken op enige uitkering, ondanks dat er premies worden afgedragen. Tezelfdertijd kwam InDat er achter dat indien de oproepkrachten bepalen of en wanneer zij werk verrichten er geen sprake is van een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer. En als deze gezagsverhouding ontbreekt, kan er wettelijk niet sprake zijn van een arbeidsovereenkomst en van een dienstverband met daaraan verbonden de inhouding en afdracht van premies en loonbelasting en dus ook dat door de vermeende werknemer geen aanspraak op enige uitkering uit hoofde van een arbeidsovereenkomst kan worden gemaakt.

De kwestie werd aanhanig gemaakt bij de toen nog van de belastingdienst gescheiden bedrijfsvereniging (het GAK) en een jarenlange juridische strijd ontbrandde.
Uiteindelijk besliste van de bedrijfsvereniging het hogerberoepsorgaan in hoger beroep na uitvoerig onderzoek ter plaatse dat inderdaad van een arbeidsovereenkomst of van een dienstverband als in de arbeidswetgeving bepaald geen sprake kon zijn. Doorslaggevend was inderdaad het zelfbeschikkingsrecht van de oproepkrachten over wanneer en hoe lang zij wilden werken. De belastingdienst heeft zich bij dat oordeel aangesloten en sindsdien telkenmale na een controle de uitspraak herbevestigd.

Vanaf toen hoeft InDat slechts na afloop van het kalenderjaar aan de belastingdienst opgave te doen van de vergoedingen die ieder van de oproepkrachten in het jaar heeft ontvangen. Op de vergoedingen aan de oproepkrachten hoeft InDat sinds het besluit van de bedrijfvereniging en belastingdienst geen inhoudingen meer te plegen.

Nu de term oproepkracht niet meer goed van toepassing was moest er een nieuwe naam bedacht worden en is de term vrije werker ontstaan. Immers de vrije werker is vrij om al dan niet te werken.

Intussen ontwikkelde de computerwereld zich verder en deed internet zijn intrede.
Tot dan toe bestond de pool van vrije werkers voornamelijk uit mensen die in (de buurt) Groningen en Utrecht woonden, maar nu men zich via internet kon opgeven, konden mensen uit de hele Benelux zich opgeven voor de pool en hebben dat ook massaal gedaan. Tot nu toe hebben zich ca 6500 mensen voor de pool voor vrije werkers ingeschreven.

lees verder