Logo home   kantoorhulp   data entry   ICTcursus   InDat   werken bij InDat   mijn.indat.nl  

Wat is een vrije werker?

Een vrije werker kan volledig zelf bepalen wanneer en hoe lang hij of zij wil werken aan een project. Dit is het principe van "vrijheid van komen en gaan". De vrije werker mag werken, maar hoeft niet te werken.
Door dat de keuze om te werken en en op welke tijden bij de vrije werker ligt en niet bij u als opdrachtgever, is een arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig wegens het ontbreken van een gezagsverhouding, zelfs als er wel een arbeidscontract is vastgelegd.
Omdat er geen arbeidsovereenkomst is en de vrije werker op projectbasis aan het werk is, heeft ook u als opdrachtgever de maximale vrijheid het werk van de vrije werker te onderbreken of te stoppen als dat zo uitkomt. Noch InDat noch u als klant van InDat heeft de verplichting de vrije werker werk aan te bieden en de vrije werker kan geen aanspraak maken op werk.

Uitgebreide informatie en de juridisch achtergrond met betrekking tot het concept vrije werker vindt u hier

Voor zowel u als opdrachtgever als voor de kantoorhulp geldt een maximale flexibiliteit; de opdrachtgever kan steeds bepalen wanneer het werk moet beginnen, wanneer het werk gedaan is of gestopt moet worden; hij zit niet vast aan een minimum aantal werkuren. De kantoorhulp van zijn kant beslist bij elke opdracht of hij die kan en wil uitvoeren en wanneer. De praktijk leert dat deze gedeelde beslissingsbevoegdheid leidt tot een optimale flexibiliteit en efficiŽntie.
De flexibiliteit zit dus aan weerskanten.

De kosten voor een kantoorhulp zijn laag en direct gerelateerd aan concrete werkzaamheden: geen werk, dan ook geen kosten. Dus anders dan bij uitzendkrachten en mensen in loondienst hebt u in principe geen onrendabele uren omdat er voor de vrije werker (even) niets te doen is: geen werk, geen kosten.
Lees verder over tarieven.

Sinds 1 juli 2012 is de wet WAADI van kracht in de strijd tegen malafide uitzendbureaus.
De wet bepaalt dat elke organisatie die werkkrachten tegen betaling beschikbaar stelt voor derden zich moet laten registreren bij de Kamer van Koophandel.
Hoewel de vrije werkers geen arbeidskrachten in loondienst zijn, heeft InDat zich wel als bedrijf dat arbeidskrachten uitleent laten registreren om elke discussie hierover te voorkomen en opdrachtgevers te vrijwaren van eventuele boetes.
Lees verder:
Hoe u aan een kantoorhulp komt
Waarom u het beste een kantoorhulp van InDat kunt betrekken
Hoe duur het gebruik van een kantoorhulp is
Hoe zet je een kantoorhulp in

Als u toch een kantoorhulp wilt op vaste tijden
De vrije werker
Algemene voorwaarden kantoorhulp (pdf)

Ga naar inschrijving via mijn.indat.nl als u overweegt gebruik te maken van de pool vrije werkers.