Logo home   kantoorhulp   data entry   ICTcursus   InDat   werken bij InDat   mijn.indat.nl  

Hoe komt u aan een kantoorhulp van InDat (2)

Ingeschreven opdrachtgevers krijgen een eigen account waarmee ze hun eigen gegevens en projecten kunnen beheren. Afhankelijk van de status die aan hun wordt toegekend kunnen zij toegang krijgen tot de database van kantoorhulpen.
Omgekeerd kunnen vrij werkers de projecten van de opdrachtgevers bekijken en daarop reageren, als de opdrachtgever dat heeft aangegeven rechtstreeks naar de opdrachtgever of naar InDat (bijv. opdat de opdrachtgever geen overvloed van aanmeldingen voor een project krijgt en/of wil dat InDat selecteert wie de opdracht kan doen).
Werktijden registratie, facturering en betalingen van facturen kunnen meer of minder met tussenkomst van InDatmedewerkers worden afgehandeld. Aan mijn.indat.nl is een online factureringssysteem gekoppeld die de opdrachtgever een aantrekkelijke korting op het uurtarief kan geven als de opdrachtgever daar gebruik van maakt. Hoe minder InDatmedewerkers activiteiten moeten ontplooien bij het organiseren van een project des te goedkoper het tarief. Het tarief hangt ook af van de snelheid van voldoen van de facturen. In het ideale geval verlopen registratie van werktijden, opstellen en versturen van de factuur en het voldoen van de factuur volkomen buiten de inmenging van InDatmedewerkers om (zie voor nadere informatie bij mijn.indat.nl).

Het komt regelmatig voor dat klanten met de vraag komen of het mogelijk is één of meer personen die zij zelf kennen onder te brengen bij InDat en vervolgens volgens het vrije werkersconcept te kunnen laten werken. Dit is geen enkel probleem. De gewenste personen kunnen zich eenvoudig via [mijn.indat.nl] inschrijven en vervolgens bij u aan de slag gaan, zolang u en zij zich maar aan de voorwaarden van de vrije werker houden. Soms gebruiken organisaties deze manier van kantoorhulp inzetten om te testen of iemand geschikt is voor een dienstverband en bijv. zonder dwang de discipline heeft om op de afgesproken tijden te komen werken. U kunt de mate van bemoeienis van InDat bij de organisatie zelf bepalen met het bijbehorende tarief , zoals uitgelegd bij hoe duur is een vrije werker als kantoorhulp .


Of lees verder bij waarom u het beste een kantoorhulp van InDat kunt betrekken.


Ga naar inschrijving via mijn.indat.nl als u overweegt gebruik te maken van de pool vrije werkers.