Logo home   kantoorhulp   data entry   ICTcursus   InDa   werken bij InDat   mijn.indat.nl  

Hoe duur is een vrije werker als kantoorhulp? (2)

Tarieven
InDat hanteert voor het inzetten van kantoorhulpen verschillende tarieven, al naar gelang InDat meer of minder werk moet verrichten om kandidaten te vinden, die in te roosteren en afhankelijk van de termijn waarop de factuur wordt voldaan. Voor werkzaamheden waarvoor in de markt afwijkende uurtarieven gelden kan ook voor de vrije werker een ander uurtarief gelden. Als vuistregel geldt dat de uurtarieven gerelateerd zijn aan de marktconforme tarieven voor uitzendkrachten. Daarnaast kan afgesproken worden dat de opdrachtgever de eventuele reiskosten van de kantoorhulp vergoedt.
Hieronder volgt een overzicht van de basistarieven voor eenvoudige werkzaamheden in een kantooromgeving. Voor bijv. werkzaamheden in de horeca gelden vaak lagere tarieven, terwijl voor werkzaamheden waar specifieke vaardigheden worden gevraagd (bijv. bij transcriptie van gespreksopnames en diktaten) vaak hogere tarieven gelden.

Basistarief 1: 16,50 excl btw. Dit tarief is van toepassing als de opdrachtgever InDat vraagt om een of meer kantoorhulpen te selecteren en InDat met de kantoorhulp(en) regelt op welke tijden hij/zij bij de opdrachtgever zal komen werken. Als een kantoorhulp toch niet tijdens de afgesproken werktijden kan komen werken, of als de opdrachtgever meer kantoorhulp wil, zorgt InDat op verzoek van de opdrachtgever zo snel mogelijk voor vervanging en/of aanvulling. Het tarief van 16,50/uur geldt bij betaling binnen drie weken na factuurdatum. Bij te late betaling gaat een computergestuurde incassoprocedure lopen waarbij de kosten snel oplopen.


Basistarief 2: 15,50/uur excl btw. Dit tarief is van toepassing als de opdrachtgever InDat vraagt om een of meer kantoorhulpen te selecteren, maar de opdrachtgever regelt in principe verder zelf met de kantoorhulp wanneer deze komt werken. Als de opdrachtgever meer kantoorhulp wil, zorgt InDat op verzoek van de opdrachtgever zo snel mogelijk voor vervanging en/of aanvulling. Het tarief van 15,50/uur geldt bij betaling binnen drie weken na factuurdatum. Als in de praktijk blijkt dat niet aan de voorwaarden is voldaan, is automatisch alsnog tarief 1 van toepassing.

Basistarief 3: 14,50/uur excl. btw. De opdrachtgever neemt een account bij mijn.indat, brengt zonder tussenkomst van InDatmedewerkers n of meer projecten aan en zoekt zelf in het bestand van vrije werkers naar geschikte kandidaten. Een opdrachtgever kan naarmate hij langer staat ingeschreven en naarmate hij meer projecten aandraagt een hogere toegangsniveau krijgen. Bij het hoogste niveau kan hij direct vrije werkers voor een project benaderen, zelf de urenregistratie verzorgen en op grond van de doorgegeven werktijden automatische facturen laten opstellen. Als deze facturen per direct met Ideal worden voldaan geldt het laagste basisuurtarief van slechts 14,50/uur excl. btw.
Als in de praktijk blijkt dat niet aan de voorwaarden is voldaan dan geldt automatisch basistarief 2, of bij grotere nalatigheid zelfs basistarief 1. De procedures voor de vaststelling van de tarieven en het eventuele terug zetten naar een hoger tarief verlopen volledig automatisch via de site mijn.indat en kunnen niet door medewerkers van InDat worden benvloed.
Lees verder bij hoe zet je een kantoorhulp in of lees verder over de kantoorhulp als uitzendkracht
Ga naar inschrijving via mijn.indat als u overweegt gebruik te maken van de pool vrije werkers.