Logo home   kantoorhulp   data entry   ICTcursus   InDat   werken bij InDat   mijn.indat.nl  

Hoe zet je een kantoorhulp in (2)

Om een kantoorhulp effectief aan het werk te zetten, zijn wel enige voorbereidingen nodig, zowel aan de kant van u als opdrachtgever als aan de kant van InDat als aanbieder van de kantoorhulp.
De kantoorhulp moet natuurlijk ergens zijn werk kunnen doen en het materiaal waarmee hij (=hij of zij) aan het werk zal gaan, moet klaar gemaakt worden, verzameld worden, e.d. en zo beschikbaar zijn. Het hangt van de aard van de werkzaamheden af welke voorbereidingen gedaan moeten worden. Omdat de kantoorhulp per definitie maar tijdelijk aanwezig is, heeft de werkplek voor de kantoorhulp vaak ook maar een tijdelijk karakter of neemt hij de plek in van een vaste medewerker die tijdelijk afwezig is, bijv. met vakantie is. Vaak is het ook mogelijk of zelfs wenselijk dat de kantoorhulp zijn werk (gedeeltelijk) thuis doet. Dan is het voldoende een plek te hebben om te kunnen overleggen en een plek waar het materiaal waar de kantoorhulp over moet beschikken kan liggen.
Het is verstandig het personeel op de hoogte te stellen van de komst van de kantoorhulp(en) en één of meer mensen te belasten met de opvang en begeleiding van de kantoorhulp.
Bij veel bedrijfspanden is een pasje noodzakelijk om het pand binnen te kunnen komen. Zorg dat de kantoorhulp tijdelijk over zo'n pasje de beschikking krijgt en/of stel de eventuele ontvangstbalie op de hoogte van de komst van de kantoorhulp. En vergeet niet het pasje in te nemen als de kantoorhulp klaar is met het project.
De kantoorhulpen van InDat worden door InDat zo goed mogelijk gescreend en voorbereid op het werken voor opdrachtgevers. Van de personen die zich voor de pool vrije werkers opgeven wordt gevraagd welke vaardigheden en werkervaringen zij hebben, wat hun vooropleiding is, hoeveel tijd ze beschikbaar hebben, e.d.
InDat heeft tests ontwikkeld waarmee vastgesteld kan worden hoe goed de individuele vrije werker is op allerlei gebieden. De tests zijn vrijwillig en geven daarmee ook een maat voor de werkbereidheid van de vrije werker.
De kantoorhulp bepaalt als vrije werker in overleg met de opdrachtgever zijn werktijden. Dan is het belangrijk dat de kantoorhulp weet dat hij daarin zorgvuldig moet zijn naar de opdrachtgever. InDat geeft de kantoorhulp dan ook richtlijnen mee hoe hij moet handelen, maar geeft ook naar de opdrachtgever aan hoe hij met de kantoorhup moet omgaan, mede om zo optimaal te profiteren van de kantoorhulp. Voor de vrije werkers van InDat is het werken als kantoorhulp per definitie een bijverdienste. In veel gevallen zijn het studenten of mensen die naast hun reguliere werk wat willen bijverdienen.
InDat waakt er voor dat de kantoorhulp niet een reguliere baan in dienstverband in de weg staat. Zodra dat volgens InDat wel het geval is, zal InDat de opdrachtgever voor de keus stellen:
1. de kantoorhulp een arbeidscontract aanbieden. Een fee vraagt InDat daarbij niet.
2. InDat trekt de kantoorhulp terug.
3. De kantoorhulp wordt omgezet naar uitzendkracht en krijgt de daarbij horende vergoeding en u als klant krijgt de werktijden gefactureerd volgens het uitzendtarief.


Als u tocht een kantoorhulp op vaste werktijden wilt,
ga dan naar als u toch liever een kantoorhulp wilt op vaste werktijden.

Ga naar inschrijving via mijn.indat.nl als u overweegt gebruik te maken van de pool vrije werkers.