Logo home   kantoorhulp   data entry   ICTcursus   InDat   werken bij InDat   mijn.indat.nl  

Als u toch een kantoorhulp wilt op vaste tijden

Als in praktijk blijkt dat u de kantoorhulp niet de vrijheid wilt of kunt geven die bij het concept vrije werker hoort, zal de kantoorhulp als uitzendkracht worden ingeschaald waarbij de daarbij behorende tarieven gaan gelden, inclusief de looninhoudingen en premies die daarbij horen.

Het inzetten van een vrije werker als kantoorhulp is uitdrukkelijk bedoeld voor werkzaamheden waarbij het bezwaarlijk of onmogelijk is om daar iemand op uitzendbasis of in loondienst op te zetten zoals dat het geval kan zijn bij tijdelijke of onregelmatig voorkomende werkzaamheden.

Als echter in praktijk blijkt dat een kantoorhulp steeds op vaste tijden komt werken gaan we er bij InDat van uit dat de kantoorhulp het werk net zo goed in loondienst kan doen en vinden wij dat een vrije werker geen reguliere arbeidsovereenkomst in de weg mag staan.
InDat zal u dan voor de keus stellen:
1. U biedt de kantoorhulp een arbeidscontract aan voor zoveel uur als hij/zij in de praktijk blijkt te komen werken. Een fee vraagt InDat daarbij niet.
2. InDat trekt de kantoorhulp terug.
3. De kantoorhulp wordt omgezet naar uitzendkracht en krijgt het daarbij behorende loon en u krijgt de werktijden gefactureerd volgens het uitzendtarief.

Het kan zijn dat u het concept van de vrije werker nog niet durft toe te passen. In dat geval kunt u ook één of meer kantoorhulpen als uitzendkracht inhuren. Maar u mist dan alle flexibiliteit van de vrije werker: U zit vast aan een van te voren overeengekomen periode tegen het gangbare uitzendtarief dat bij de gevraagde werkzaamheden hoort. De kantoorhulp is in loondienst bij een van de uitzendorganisaties waar InDat mee samenwerkt.
Als u een kantoorhulp op uitzendbasis zoekt, neemt u dan contact met ons op contact.


Ga naar inschrijving via mijn.indat.nl als u overweegt gebruik te maken van de pool vrije werkers.