Logo home   kantoorhulp   data entry   ICTcursus   InDat   werken bij InDat   mijn.indat.nl 

Waarom u een vrije werker via InDat moet nemen?

Omdat de beslissingbevoegdheid om wel of niet te werken bij de kantoorhulp ligt, heeft de opdrachtgever in juridisch opzicht geen gezagsverhouding met de vrije werker en kan er daarom ook geen sprake van een arbeidsovereenkomst zijn. En dus is de opdrachtgever voor de vrije werker geen werkgever en hoeven er ook geen premies en loonbelasting afgedragen te worden.
Klinkt mooi, maar er zitten wel een addertje onder het gras:
de belastingdienst stelt pas achteraf vast of al dan niet sprake is (geweest) van een fictieve arbeidsovereenkomst. Helaas kent de gemiddelde belastinginspecteur het arbeidsrecht op dit punt onvoldoende en besluit al gauw dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. De meesten redeneren kort door de bocht: de kantoorhulp levert werk en wordt er voor betaald en dus is er sprake van een dienstverband. Maar zo zit het arbeidsrecht gelukkig niet in elkaar. Maar voor dat met de belastingdienst weer in orde is gemaakt, bent u veel tijd, ergernis en geld kwijt.

Door de vrije werkers te betrekken van een organisatie die door de belastingdienst is erkend voorkom je al die onzekerheid en discussie met de belastingdienst. InDat is een van de weinige bedrijven waar een opdrachtgever een vrije werker kan aanvragen. Zoals men bij een uitzendbureau of een loonbedrijf om een werkkracht kan vragen, zo kan men bij InDat vragen om één of meer kantoorhulpen.
Bij de belastingdienst staat InDat geregistreerd als een bedrijf dat vrije werkers en kantoorhulpen inzet bij eigen werkzaamheden en bij klanten, zodat vooraf ook voor de belastingdienst vaststaat dat van een dienstverband geen sprake is als een kantoorhulp wordt ingezet als vrije werker. Het heeft een juridische procedure van vier ! jaar gekost voor InDat van de bedrijfsvereniging en belastingdienst in hoger beroep gelijk heeft gekregen. Dus als u denkt "dat kunnen we zelf wel", bedenk u voor u begint.
De vrije werkers van InDat werken daar waar het werk het beste gedaan kan worden: bij de opdrachtgever, bij InDat of thuis.
De vrije werker kiest zelf of hij het door InDat aangeboden werk wil doen en wordt door InDat betaald voor het verrichte werk.

InDat werkt al 25 jaar met vrije werkers als thuiswerkers en als kantoorhulpen en beschikt landelijk over een pool van meer dan 4000 vrije werkers (waaronder veel studenten en mensen met kleine kinderen die daarom geen "echte" baan willen). InDat ziet er nauwlettend op toe dat de voorwaarden voor het inzetten van kantoorhulp als vrije werker worden nageleefd door zowel opdrachtgever als door vrije werker. Fatsoen en correct gedrag van beiden en oog voor elkaars belangen en wensen is daarbij een eis.
Lees verder bij:
Hoe is het concept vrije werker ontstaan?

Sinds 1 juli 2012 is de wet WAADI van kracht in de strijd tegen malafide uitzendbureaus.
De wet bepaalt dat elke organisatie die werkkrachten tegen betaling beschikbaar stelt voor derden zich moet laten registreren bij de Kamer van Koophandel.
Hoewel de vrije werkers geen arbeidskrachten in loondienst zijn, heeft InDat zich wel als bedrijf dat arbeidskrachten uitleent laten registreren om elke discussie hierover te voorkomen en opdrachtgevers te vrijwaren van eventuele boetes.
Ga naar inschrijving via mijn.indat.nl als u overweegt gebruik te maken van de pool vrije werkers.