Logo home   kantoorhulp   data entry   ICTcursus   InDat   werken bij InDat   mijn.indat.nl  

Thuiswerk bij InDat of als kantoorhulp bij klanten van InDat

InDat werkt al sinds haar oprichting in 1984 met een pool van oproepkrachten voor data entry en andere werkzaamheden met de pc. Daarbij geldt dat als er werk wordt aangeboden de ingeschreven oproepkrachten kunnen aangeven dat zij aan het project willen deelnemen. Toewijzing gebeurt volgens het principe dat wie als eersten reageren aan het project mogen beginnen tenzij er speciale eisen worden gesteld of de als de klant een voorkeur heeft.
Sinds 2006 heeft InDat de termen vrije werker en kantoorhulp ge´ntroduceerd voor onze speciale manier van werken.
Vrije werkers doen het werk ofwel thuis of wel bij een klant van InDat, de opdrachtgever of een combinatie van beide.

Werktijden - wat is een vrije werker?
Een vrije werker kan volledig zelf bepalen wanneer en hoe lang hij of zij wil werken aan een project. Voor thuiswerk geldt in het algemeen alleen dat het werk op een bepaalde dag of bepaald tijdstip klaar moet zijn. Het is zelfs geen probleem als iemand het werk afbreekt, bijv. door tijdgebrek, en zich later weer beschikbaar stelt, ongeacht of dit werk bij een klant of bij thuiswerk betreft. Dit is het principe van "vrijheid van komen en gaan". Er wordt wel verwacht dat de vrije werker zo snel mogelijk doorgeeft dat hij/zij (tijdelijk) met het werk stopt opdat er snel vervanging geregeld kan worden. U mag als er werk wordt aangeboden werken voor InDat, maar het moet niet!

Doordat de keuze om te werken en en op welke tijden bij de vrije werker ligt, is een arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig wegens het ontbreken van een gezagsverhouding.
Omdat er geen arbeidsovereenkomst is en de vrije werker op projectbasis aan het werk is, heeft ook de klant/opdrachtgever de vrijheid het werk van de vrije werker te onderbreken of te stoppen zoals hem dat uitkomt.
Zie bij de vrije werker voor uitgebreidere uitleg over het werken als vrije werker bij InDat.
thuiswerk
Bij thuiswerk gaat het vaak om data entry, d.w.z. gegevens op papier invoeren "in de computer". In het algemeen is de gang van zaken als volgt:
1. Een klant brengt een data entry project aan, bijv. een aantal dozen met ingevulde vragenlijsten, maar het kan ook een project zijn dat 100% online gedaan kan worden.
2. InDat mailt de mensen in de pool die daarvoor in aanmerking komen op grond van woonplaats, beschikbaarheid en vaardigheden en tegelijk wordt het project op de site mijn.indat.nl geplaatst.
3. Mensen die aan het project mee willen doen melden zich per mail aan. In principe geldt dat wie het eerst komt het eerst maalt, tenzij er andere criteria meespelen.
4. Bij data entry waarbij de gegevens van papier ingevoerd moeten worden, moet de vrije werker het materiaal bij het InDatkantoor in Groningen of Utrecht opgehaald worden. Daarom komen voor dergelijk projecten alleen mensen in aanmerking die in Groningen of Utrecht wonen. Het aantal projecten waarbij het in te voeren materiaal niet bij een van de InDatkantoren opgehaald moet worden neemt toe. Het materiaal komt dan bij de klant ergens in het land beschikbaar of kan online benaderd worden. In die situatie kunnen de datatypisten die in de buurt van de klant wonen het materiaal bij de klant ophalen en hetzij thuis verweken, hetzij bij de klant zelf.
5. Afhankelijk van het project wordt de data entry uitgevoegd met standaardprogrammatuur, met het data entry programma van InDat zelf of met programmatuur van de klant in kwestie.
6. De datatypist bepaalt zelf op welk tijden hij/zij wil werken; enige afspraak is dat het werk op tijd af moet zijn en dat als de data typist ziet aankomen dat dat niet gaat lukken InDat en/of de klant bijtijds daarvan op de hoogte stelt, zodat extra of andere datatypisten ingezet kunnen worden.
7. Als het werk klaar is worden de aangemaakte bestanden en het in te voeren materiaal bij InDat of de klant ingeleverd samen met het werkbriefje dat de datatypist heeft bijgehouden.
8. Het project is voor de datatypist daarmee ten einde en hij/zij zal moeten wachten tot zich een nieuw project aandient.
Naast deze "klassieke" vormen van data entry komen ook thuiswerkprojecten voor waarbij de informatie van internet gehaald kan worden. Deze projecten kunnen zeer divers van karakter zijn. Lees verder bij vervolg werken bij InDat
Overweegt u zich in te schrijven als vrije werker ga dan naar mijn.indat.nl (inschrijving is gratis en verplicht u tot niets).