Logo home   kantoorhulp   data entry   ICTcursus   InDat   werken bij InDat   mijn.indat.nl  

Thuiswerk bij InDat of als kantoorhulp bij klanten van InDat (2)

werken als kantoorhulp
Voor veel mensen die uit zijn op thuiswerk zijn ook projecten als kantoorhulp aantrekkelijk.
Weliswaar werk je als een soort oproepkracht bij een klant, maar in heel veel gevallen kun je het werk geheel of gedeeltelijk als thuiswerk doen.
Kijk bij de vrije werker voor uitgebreide uitleg over het werken als kantoorhulp.
Verdiensten
Bij thuiswerk worden in het algemeen de verdiensten berekend op grond van de hoeveelheid verrichte werk. Meestal is dat op basis van het aantal records, het aantal aanslagen of een andere eenheid. Wel is het zo dat de tijd die wij achteraf kwijt zijn aan het herstellen van fouten in mindering wordt gebracht op de vergoeding als die correctietijd te wijten is aan slordig werken van de datatypist. Als berekening van de vergoeding op grond van de hoeveelheid verrichte werk niet mogelijk is, geldt een vergoeding op uurbasis waarvoor de datatypist de werktijden op een urenbriefje bijhoudt of waarbij de werktijden door het programma worden bijgehouden.
Omdat de werkzaamheden niet volgens een arbeidsovereenkomst worden verricht, hoeft InDat geen premies en belasting in te houden en kan InDat de vergoeding bruto uitbetalen. Na afloop van het kalenderjaar geeft InDat aan de belastingdienst door wat een elke datatypist is uitbetaald. Afhankelijk van de overige belastbare inkomsten moet de datatypist dan eventueel nog inkomstenbelasting afdragen. De vergoedingen die u voor het werk krijgt, worden door de belastingdienst als "overige inkomsten" beschouwd, die u niet uit een loondienst of als winst uit onderneming hebt gekregen.
De hoogte van de vergoeding heeft als uitgangspunt dat je bij een typesnelheid van 100 aanslagen/minuut 9,00/uur verdient, dat is iets boven het netto minimumloon. Afhankelijk van uw typesnelheid kan de vergoeding navenant lager of hoger uitvallen. Bij een vergoeding op uurbasis is de vergoeding 9,0/uur.
Woon/werk
InDat heeft vestigingen in Groningen en Utrecht. InDat heeft klanten/opdrachtgevers verspreid door heel Nederland en ook vrije werkers in de hele Benelux kunnen zich inschrijven bij de pool van vrije werkers bij InDat. Alleen thuiswerk met informatie die op papier staat, is voorbehouden aan oproepkrachten die in (de buurt van) Groningen of Utrecht wonen. Voor kantoorhulp geldt in het algemeen dat je in de buurt van de klant/opdrachtgever moet wonen. Voor projecten die geheel online gedaan kunnen worden, maakt het niet uit waar je woont. Voor online projecten kunnen Nederlandstaligen over de hele wereld zich inschrijven; het doet er dan niet toe waar je woont.
U kunt zich na lezing van de tekst de vrije werker inschrijven voor de pool van vrije werkers.

NB: regelmatig horen wij dat mensen betaalde smsberichten krijgen waarin melding wordt gemaakt van vacatures data entry als thuiswerk bij InDat. Met nadruk willen wij stellen dat wijzelf nooit dergelijke smsberichten versturen en deze door derden worden verstuurd zonder ruggespraak met InDat.

Lees verder bij de vrije werker

Overweegt u zich in te schrijven als vrije werker ga dan naar mijn.indat.nl (inschrijving is gratis en verplicht u tot niets).